Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině 2022-04-29T14:20:28+02:00

Pokud byste se rozhodli Ukrajinu finančně podpořit, může přispět na účet sdružení Robinson, které je přepošle na Ukrajinu Kolpingovu hnutí, s nímž doma léta spolupracuje. Konkrétní alokace má velké výhody. Dárcům děkujeme a rádi jim pošleme potvrzení o poskytnutí daru.

Dary budou poslány přímo na účet Kolpingova hnutí na Ukrajině. Peníze budou použity výhradně na humanitární pomoc tamním obyvatelům zasaženým válkou.

Číslo účtu
568107329/0800

Poznámka pro příjemce
Pomoc Ukrajině