Robinson 2020-02-13T14:33:42+01:00

KDO JSME

Robinson – internetová verze pro děti každého věku

Noviny Robinson dostáváte na všech školách a dalších zařízeních pro děti v celých jižních Čechách. To ale neznamená, že se děti z ostatních koutů naší republiky nemohou zapojit do tvorby těchto novin – internet vám přece dává možnost přihlásit se nám odkudkoliv!

Těšíme se…

Redakce robinsona
Podporujeme UNICEF

PODPORUJEME UNICEF

Dětský fond OSN – UNICEF byl založen v roce 1946 na pomoc dětem v Československu a dalších zemích zasažených 2. světovou válkou.

Dnes pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

Zajímavostí je, že vůbec první pohlednice vydaná UNICEFem v roce 1949 byla s obrázkem tehdy sedmileté Jitky Samkové z Rudolfova u Českých Budějovic, která jej nakreslila jako poděkování za potravinovou pomoc.